SaaS is de oplossing!

SaaS soms niet compatible?

Software is al sinds jaar en dag belangrijk in de bedrijfsomgeving, maar komt de laatste jaren meer en meer naar de voorgrond. Omdat software, en vooral het snel aanpassen naar aanleiding van ontwikkelingen in zowel techniek als de (business)processen, steeds meer bepalend is, zijn ook de ontwikkelingen voor het aanbieden van software aan verandering onderhevig. Naast het aanschaffen van een (software)licentie is het afnemen van gebruik(ers)s recht  in een abonnementsvorm steeds populairder. Ultiem hierbij lijkt de vorm om software als een dienst (SaaS) af te nemen waarbij de software bij de leverancier draait.

De reden om software af te nemen als een dienst is populair omdat in de meeste gevallen je als klant het ook niet hoeft te installeren en (ook niet) te onderhouden. En naast het inrichten van de software hoef je ook niet de afhankelijkheden van hardware te onderzoeken en te begrijpen. Patches, fixes en updates van firmware op onderdelen van de infrastructuur zijn niet meer de verantwoordelijkheid van de gebruiker maar zijn de verantwoordelijkheid  van de aanbieder van de dienst. Hiermee lijkt Saas een vorm van ultiem gemak, maar in de praktijk zijn er eigenlijk altijd nog afhankelijkheden waar rekening mee gehouden dient te worden.

https://www.youtube.com/watch?v=sJVpmku5_v0&t

Hybryde integratie
Ook als software afgenomen wordt als dienst en dus draait bij de leverancier, worden er eigenlijk altijd eisen gesteld aan uw omgeving. Hetzij de client of de plugin die daar draait of soms zelfs de back-end automatisering. Als je Back-up als een dienst afneemt verliest de cliënt vaak wel een bepaalde versie van de gebruikte OS’en of van het (patch)level van je Hypervisor. Een aantal belangrijke aspecten om te weten van je Saas oplossing:

Aan de hand van deze vier, op het eerste gezicht, eenvoudige vragen krijg je op voorhand al een goed beeld van de mate van integratie maar vooral ook gemak waar je mee te maken krijgt. En uiteraard geldt hier ook de regel: hoe meer oplossingen hoe meer combinaties die vooraf bekeken en getest dienen te worden.

En wat bij restore of uitwijk?
Als de software vooraf goed getest is door functionele en technische medewerkers/gebruikers, dan nog is het belangrijk om te beseffen dat er zich ook veranderende situaties voor kunnen doen zonder dat er ogenschijnlijk iets veranderd.


Restore

Het terugzetten van data en/of een applicatie vraagt vaak nogal wat van de omgeving waarin het teruggezet wordt. Een backup van een Windows8 werkplek is niet zondermeer te restoren als een windows10 omgeving. En een applicatie die eerder fysiek draaide kan meestal niet zonder maatwerk teruggezet worden op een gevirtualiseerde omgeving. In het geval van (user)data zijn deze problemen vaak nog beperkt maar als het gaat om tools of applicaties dan zijn deze afhankelijkheden het verschil tussen succes en falen. Om die reden zou een backup per methodiek dan ook minstens ieder half jaar in de praktijk getest moeten worden.


Uitwijk

Een uitwijksituatie is vaak nog iets complexer omdat licenties vaak op de uitwijkomgeving geactiveerd moeten worden en de onderliggende hardware een andere (een andere wat?) is. Het is dus niet altijd het geval dat bij een uitwijk 1 op 1 alles gewoon werkt zoals op de primaire omgeving en/of locatie. Maar omgekeerd stelt het uitwijk mechanisme vaak ook eisen aan de software op de primaire locatie en als er iets wijzigt kan dat mogelijk ook impact hebben op het wel of niet functioneren van de uitwijk.


Maar wat kies je dan?

Om software en bijbehorende upgrade en update problematieken in de hand te krijgen (“in de hand krijgen” bestaat niet het is dan bijv onder controle krijgen en in de hand te houden) en houden is het van belang om bij iedere verandering een testfase toe te kunnen voegen. Niet voor iedere organisatie is het mogelijk een complete testomgeving in de lucht te houden maar veel aanbieders hebben ook mogelijkheden om tijdelijke omgevingen aan te bieden waar je niets of weinig voor betaald als ze niet gebruikt worden. Op die manier kan je updates en patches verzamelen en ze gezamenlijk testen voordat je in productie gaat.

Nog mooier is als je in je back-up en/of uitwijk omgeving een testmogelijkheid kan creëren. Op die manier voer je een update uit en als deze niet het gewenste effect oplevert kan je in veel gevallen met één druk op de knop naar de situatie voor de update. Ook hier zul je vooraf rekening moeten houden met de manier waarop zo’n testomgeving omgaat met de software en met name de licentiering hiervan.

1Appliance kan u in uw specifieke situatie adviseren wat de mogelijkheden zijn om de best passende software strategie te hanteren. Op deze manier kunt u weloverwogen de mogelijke oplossingen naast elkaar leggen.