Duidelijk in zorg en ICT


Dat de zorg enorm in beweging is, zal niemand zijn ontgaan. Al jarenlang groeit de zorgmarkt sneller dan de economie. Dringende maatregelen zijn nodig om het zorgstelsel betaalbaar en toegankelijk te houden.

In een markt waarin de verwachting van de zorgconsument toeneemt, staat het verhogen van de kwaliteit, flexibiliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening hoog op de agenda van veel zorginstellingen. Daarnaast moet direct kunnen worden ingespeeld op snel veranderende wetten en regelgeving vanuit de overheid.

Meer met minder. Enerzijds wordt een steeds hogere kwaliteit van de zorg verwacht, terwijl anderzijds er steeds minder geld beschikbaar is. En dat bij een toenemende zorgvraag.

ICT speelt hierin een belangrijke rol. Om in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg zijn innovatie en vernieuwing van groot belang. Het efficiënter inrichten en digitaliseren van zorgprocessen biedt veel kansen op het gebied van informatie-uitwisseling, informatieverrijking en samenwerking, zowel in efficiency als in effectiviteit. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de implementatie van het Elektronische Patiënten Dossier (EPD), eHealth en Picture Archiving and Communication Systems (PACS). Informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn voor zorgmedewerkers, maar ook voor de zorgconsumenten en zorgverzekeraars.

Wij helpen met het ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van stabiele en optimaal beheerbare (TCO) IT omgevingen rekening houdend met zaken als databeveiliging, mobiliteit, beschikbaarheid. De oplossingen die wij bieden dragen bij een de efficiency van (primaire) zorgprocessen, zodat onze zorgklanten zich volledig kunnen richten op hun belangrijkste taak: het verlenen van zorg.

Storage

1Appliance helpt zorginstellingen bij het invullen van hun uitdagingen op ICT vlak.

CONTACT SALES
“Door de sterk verbeterde IT-infrastructuur met Pure Storage is de toegankelijkheid van Philadelphia’s zorgverlening enorm toegenomen.”Stichting Philadelphia te Amersfoort