Duidelijk in onderwijs en ICT


Steeds meer doen met minder. Dat is aan de orde van de dag bij onderwijsinstellingen. Scholen moeten grote stappen maken om optimaal en efficiënt te kunnen werken. Niet alleen zijn goede ICT systemen zijn een randvoorwaarde voor goed onderwijs, ze moeten ook steeds beter worden benut. De systemen moeten makkelijk op- en af te schalen zijn om het fluctuerende aantal studenten aan te kunnen.

Onderwijsinstellingen worden steeds afhankelijker van ICT.

Als een systeem uitvalt, heeft dat direct grote gevolgen voor studenten, medewerkers en docenten. Beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid van zowel ICT diensten als systemen, wordt steeds belangrijker. Medewerkers en studenten moeten altijd en overal vanaf verschillende devices snel toegang hebben tot informatie en administratieve handelingen moeten 24/7 kunnen worden uitgevoerd. Data mag nooit verloren gaan. Zo mag het bijvoorbeeld niet gebeuren dat cijfers kwijtraken en studenten kunnen afstuderen zonder dat op alle vakken een voldoende is behaald.

Ook wordt de informatiebehoefte vanuit de overheid steeds groter. Wetswijzigingen gaan in een snel tempo en behoren ook direct toegepast te worden binnen de ICT systemen. Systemen moeten aansluiten op de wetgeving en nieuwe ontwikkelingen, zoals flexibele onderwijsmodellen en elektronische leeromgevingen.

Tot slot is de beveiliging van gegevens een hot issue binnen het onderwijs. ICT systemen omvatten bergen aan interessante data. Niet alleen persoonsgegevens, maar natuurlijk ook studieresultaten en informatie over toetsen. Een ramp als deze gegevens op straat komen te liggen of als bijvoorbeeld studieresultaten gehackt kunnen worden.

Storage

1Appliance biedt een volledig pakket aan oplossingen en diensten om samen met u deze specifieke onderwijs uitdagingen aan te gaan en het hoofd te bieden.

CONTACT SALES