Running Flash Perdormance

Gaat All-Flash nog over performance?

Het All-Flash Array (AFA)heeft de afgelopen drie jaar haar intrede gedaan in het datacenter. Waren het eerst nog een klein aantal ‘innovaters’ die deze markt naar zich toetrokken, die situatie is snel aan het veranderen. De volwassenheid van de technologie en de markt heeft ervoor gezorgd dat er nu een fase aangebroken is dat er mee en meer leveranciers deze markt snel betreden. Maar als dat enkel op performance gebaseerd is dan is dat niet meer voldoende.
Het betreden van die markt wordt veelal gedaan vanuit de gedachte dat er behoefte is aan een heel snel storage array. Een aantal grote analisten laat aan de hand van marktgegevens zien dat momenteel nog geen 5% van de Enterprise klanten een All-Flash strategie heeft maar voorspellingen geven aan dat binnen 3 jaar 25% van die omgevingen voor het grootste gedeelte zal standaardiseren voor (productie)storage op All Flash. Dit is echter niet ingegeven door enkel snelle performance maar door integratie van AFA in de totale infrastructuur.
Om te bepalen of, en welke, All-Flash propositie geschikt is voor een specifieke Enterprise omgeving is het handig om de evolutie van de AFA’s eens nader te bekijken. Nagenoeg alle solutions zijn door een 4-tal gelijke ontwikkelingsfases gegaan. Indien je inzicht daarin hebt kan je niet alleen een keuze goed onderbouwen maar ook de verschillende oplossingen op de juiste manier beoordelen.

All Flash evolutie
De start voor veel AFA’s is over de performance-as. ‘Latency en throughput’ zijn de belangrijkste pijlers waar een (point) solution voor geboden wordt. Het toepassingsgebied van deze zgn. eerste generatie AFA’s is vaak erg klein en de kosten nog (relatief) hoog.

Na introductie komen de meeste leveranciers met aanvullende features zoals bijvoorbeeld: in-line deduplicatie, (synchrone) replicatie en VMware of HyperV integratie om het management eenvoudiger en de toepassing breder te maken. De roadmap is vaak veelbelovend, maar kan men dit ook waarmaken?

Zodra een compleet portfolio aan zgn data-services gerealiseerd is zal het AFA meer en meer moeten concurreren met de traditionele (hybrid) arryas die qua functies vaak voorliggen en qua performance soms niet zo heel veel meer onderdoen in een bepaalde toepassing ten opzichte van de Flash Arrays. Hierdoor vragen organisaties zich af welke afweging (kosten vs performance) nog valide is.

De vroege leveranciers zijn nu reeds in een fase van integratie beland. Het AFA was initieel bedoeld om aplicaties en processen te versnellen, echter om in het snel veranderende applicatie landschap mee te kunnen komen is integratie met de hypervisor- en applicatie laag van belang. Om eenvoud van uitrol en beheer te kunnen blijven bieden zal ook een AFA moeten voldoen aan integratie in de standaarden van het Software Defined Datacenter van vandaag. In deze volwassen markt zullen de oplossingen zich sterker differentiëren als het gaat om integratie in bestaande omgevingen. Bestaande leveranciers richten zich onder andere om deze reden op haar eigen vervangingsmarkt, echter wordt er op een aantal fronten verloren van de ‘early-innovators’ die al een stap verder zijn.

Als u een AFA overweegt, leg deze fasen dan eens tegen de oplossingen aan die u bekijkt en overweegt. En vraag onze specialisten om uitleg voor de specifieke sterke- dan wel minder sterke punten.

1Appliance heeft ervaring in implementatie van AFA’s met verschillende toepassingen en beschikt inmiddels over veel klant referentie materiaal.

Wij ‘ontzorgen’ en beschermen u graag!