Zorg kiest voor 1Appliance

Vanuit een christelijke visie begeleidt Philadelphia mensen met een verstandelijke beperking op meer dan 400 locaties in Nederland. Het gehele proces wordt ondersteund vanuit 2 datacenters die naast reguliere bedrijfsapplicaties ook het zorg-op-afstand platform beschikbaar stellen.

1Appliance is gevraagd om de migratie van alle ICT middelen naar twee nieuw te realiseren (externe) datacenters te verzorgen. Hier is een geheel nieuwe server, netwerk en storage omgeving voor gerealiseerd deels op ALL-Flash en deels op tiered storage. Daarnaast is de replicatie en uitwijk gerealiseerd in combinatie met een back-up over de twee locaties heen.

Het beheer wordt door Philadelphia verzorgd, 1Appliance heeft het technische beheer van het netwerk en de FLASH-storage voor haar rekening genomen.