Software Defined Datacenter

Ontzorgen & beschermen
Het Software Defined Datacenter (SDDC) bestaat feitelijk uit het virtualiseren van de drie belangrijkste (hardware) middelen van het Datacenter: Servers, Storage en het Netwerk. Op het moment dat alle drie deze middelen vanuit een centrale software laag aangemaakt en beheert kunnen worden is de basis voor het Software Defined Datacenter gelegd. Omdat er weinig omgevingen in het bedrijfsleven geheel opnieuw opgebouwd worden is de reis naar een SDDC eerder een evolutie dan een revolutie. Om die reden wordt een eerste stap dan ook vaak gezet op het moment dat er nieuwe infrastructuur aangeschaft moet worden. Is de keuze van die hardware dan nog wel relevant?

Het concept SDDC belooft naast flexibiliteit en betere schaalbaarheid vooral ook kostenbesparing o.a. door het inzetten van zgn. gestandaardiseerde hardware. De intelligentie, de functionaliteit, wordt niet meer in de hardware geregeld maar in de software die erop draait. Hiermee zou voor een groot deel van de toepassingen gestandaardiseerde, veelal goedkopere, hardware voldoende zijn. Echter hebben de meeste Software Defined Leveranciers een supportmatrix voor hun software oplossingen of in een aantal gevallen zelfs specifieke hardware eisen.

De voordelen van Software Definied
De twee meest belangrijke redenen om naar een software gestuurde omgeving te groeien zijn vooral het verhogen van de flexibiliteit enerzijds en het verlagen van de totale kosten aan de andere kant. De flexibiliteit wordt met name gerealiseerd door het automatiseren van zoveel mogelijk manuele taken waardoor deze sneller, efficiënter en met minder foutkans kunnen worden uitgevoerd. Ook het aanpassen van een specifieke inrichting wordt daarna mogelijk met 1 druk op de knop. Het verlagen van de kosten wordt hier ook mee ingezet en dit kan nog worden versterkt door de inzet van standaard hardware.

De uitdagingen
Om naar een SDDC te groeien zal allereerst gekeken moeten worden waar de toepaste software op draait en welke eisen die omgeving op haar beurt weer stelt aan de onderliggende hardware. Als de software op een Hypervisor draait dan is daar de support op de onderliggende hardware geregeld, maar als de software rechtsreeks ingrijpt op de hardware dan moet hier rekening mee gehouden worden. Ongeacht op welke laag de hardware aangestuurd wordt zal een echte SDDC dus zowel de gevirtualiseerde als de fysieke wereld moeten kunnen beheren en aansturen als 1 infrastructuur. Je kunt switchfunctionaliteit wel virtualiseren maar zijn je netwerkcomponenten wel geschikt om opdrachten van zo’n virtuele switch te verwerken op de juiste manier?

De basis
Om de hardware middelen in het Datacenter locatieonafhankelijk vanuit een software laag aan te kunnen sturen zal er dus ergens een koppeling naar de fysieke laag moeten plaatsvinden. En niet alleen om zaken te configureren maar vooral ook om in de praktijk voldoende performance te kunnen leveren. Om die reden moet de software laag inzicht en controle hebben over de beschikbare hardware, of dit nu server, netwerk of storage middelen betreft. Hetgeen virtueel uitgerold wordt moet namelijk wel ‘passen’ op de beschikbare hardware, dat is nog altijd de basis.

Over enige tijd is het inzicht in de beschikbare middelen alleen nog te verkrijgen vanuit de softwareomgeving en daarom zal de hardware die ingezet wordt zgn. ‘software-agnostic’ moeten zijn. Reden genoeg om hier bij aanschaf alvast rekening mee te houden.

Als u naar een SDDC toe wil groeien kunnen wij u hiermee helpen. Vraag onze specialisten om uitleg hoe we u kunnen ‘ontzorgen’ en uw data kunnen beschermen.