Educatie kiest voor 1Appliance: Kempenhorst

Kempenhorst is een middelgrote scholengemeenschap voor alle leerwegen en sectoren binnen het VMBO. Met 140 medewerkers wordt het onderwijsaanbod voor ongeveer 1200 leerlingen verzorgd.

Om op een flexibele manier de verschillende sectoren te bedienen is er een inventarisatie van de ICT applicatie behoefte gedaan waarna 1Appliance een ontwerp voor een VDI omgeving heeft gerealiseerd voor alle medewerkers en studenten waarmee de school locatieonafhankelijk alle onderwijs applicaties kan aanbieden. Dit inclusief 2d en 3d ontwerp applicaties en werkplekken waar bijvoorbeeld meerdere schermen en ook lokale USB apparatuur gekoppeld wordt.

Naast het project zorgt 1Appliance ook voor het onderhoudscontract en support voor zowel 2e en 3e lijn support van de gehele omgeving.