CloudBackup: Secure Data easily accessible

De kosten van dataverlies kunnen enorm zijn. Verschillende onderzoeken laten zien dat ongeveer 40% van de bedrijven die hun belangrijkste data verliezen dit niet meer te boven komen en failliet gaan. Voor MKB bedrijven blijkt dit rond de 70% te liggen.

Reden genoeg om je data goed te beveiligen door middel van backups, het liefst geautomatiseerd en buiten de deur. De meeste bedrijven erkennen dit maar bij een individuele restore blijkt in de praktijk dat in 30% van de gevallen een restore niet of slechts gedeeltelijk succesvol verloop als de data van tape teruggezet wordt. Als er een kopie op disk beschikbaar is blijkt het in ongeveer de helft van de gevallen gedeeltelijk en binnen acceptabele tijd te lukken.

Baten versus kosten

De noodzaak en de voordelen van het goed georganiseerd hebben van een back-up oplossing zijn evident maar wat zijn de verschillende kosten voor zo’n oplossing. De meest eenvoudige zijn de volgende posten:

  • Back-up infrastructuur – dit zijn kosten voor aanschaf van dataopslag, server en netwerk apparatuur en natuurlijk de software voor back-up plus het onderhoud op deze componenten.
  • Back-up operatie – hier vallen de kosten van beheer, administratie en rapportage onder.
  • Logistieke handling – in geval van tape backup die buitenshuis bewaard moeten worden komen er kosten van ophalen, transport en opslag van deze tapes naar voren.
  • Datacenter kosten – Indien een back-up geautomatiseerd naar een andere locatie gezet wordt zal er een tweede locatie ingericht moeten worden met een aantal basisvoorzieningen.

Maar voor een goede back-up/restore oplossing komt er meer kijken gedurende de looptijd van de voorziening waar vaak niet direct rekening mee gehouden wordt, oa:

  • Groei van de omgeving – als data groeit moet er ook meer veilig gesteld worden en zal de bestaande oplossing schaalbaar moeten zijn.
  • Kennisoverdracht – een geautomatiseerde back-up en uitwijk omgeving vergt meer kennis en er zal dus niet 1 maar meerdere mensen getrained moeten worden om de oplossing blijvend te ondersteunen.
  • Databeveiliging – omdat de bedrijfsgegevens buiten de deur opgeslagen worden zal er een hoger niveau van beveiliging (firewall, encryptie, compliancy standaarden) ingeregeld moeten worden.
  • Periodiek testen – om er zeker van te zijn dat de oplossing ook afdoende is zal er minimaal een aantal keren per jaar een (gedeeltelijke) test uitgevoerd dienen te worden.

Een complete cloud dienst voor backup zal niet alleen voorzien in de back-ups maar ook bovenstaande meer verborgen kosten flexibel afdekken zonder voorinverstering van de gebruiker van de dienst. Komt dit nu tegen (hoge) meerkosten? Dat valt heel erg mee door het schaalvoordeel en specialisatie van de medewerkers achter zo’n clouddienst.

Rekenvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld van een bedrijf met 2 vestigingen waar op 1 locatie 36 en op de tweede locatie 11 servers in gebruik met totaal 11 TB laat het volgende zien.

Infrastructuur: Server € 6.000 – Software € 13.000 – Tape € 4.200 en Diskpool € 6.200

Stroom en koeling: 5.874 eerste jaar Supportcontracten € 6.480 per jaar

Training € 2.400

Technisch beheer: € 160 per maand (4 uur)

Offsite locatie: Rackspace + stroom € 185 – Verbinding en firewall – € 135

Herinvestering na 2.5 jaar voor additionele opslag capaciteit en herinrichting: € 7.000

Omgerekend koste deze omgeving voor de klant € 2.236 euro per maand over de eerste drie jaar. Zo’n € 48 euro per server per maand waarbij men afhankelijk was van 1 systeembeheerder.

Het afnemen van een cloud back-up dienst voor een vergelijkbaar bedrag waarin alles gespreid wordt over een team van specialisten blijkt dan ineens niet zo kostbaar te zijn als men dacht. Heeft u al eens een berekening gemaakt voor uw situatie?

Aanvraag GRATIS Test account
[contact-form-7 id=”1840″ title=”BAAS”]